ایدار امکان برگزاری یک قرار را در کمترین زمان در اختیار شما می‌گذارد. برای تشکیل قرارهای دوستانه ، خانوادگی و برگزاری جلسات دانشگاهی، اداری، تجاری و حتی نشست‌های خبری استفاده از این سامانه پیشنهاد می‌شود. شما با کلیک برروی "ایدار جدید" می‌توانید یک قرارملاقات ایجاد نمایید. در مراحل بعد روزهای مورد نظر و ساعت‌های مناسب ایدار را انتخاب می کنید. پس از ایجاد ایدار می‌توانید دوستان و همکاران خود را با ارسال دعوت‌نامه از طریق ایمیل و پیامک برای شرکت در ایدار دعوت نمایید تا از نظرات آن‌ها به منظور انتخاب بهترین زمان برای ایدار بهره‌مند شوید.