زنجیره بستکی یا زنجیره بلوکی پایگاه داده توزیع شده و مبتنی بر اجماع است که به صورت مستمر فهرستی از رکوردها (رده‌ها) را که هرکدام به گزینه‌های قبلی فهرست ارجاع می‌دهند را حفظ می‌کند و بدین وسیله در مقابله با تضعیف یا بازنگری غیرمجاز تقویت می‌شود. زنجیره بلوکی خود زیربخشی از فناوری‌های دفترکل توزیع شده (Distributed Ledger) است. زنجیره بلوکی گونه ای از معماری‌های داده مورد استفاده در فناوری دفاترکل توزیع شده است که در آن سوابق تراکنش‌ها در زنجیره‌های متصل به یکدیگر ذخیره می‌شوند.

 

مفهوم اینترنت اشیا اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر از طریق اینترنت است. به کمک اینترنت اشیا برنامه ها و دستگاه های مختلف می توانند از طریق اتصال اینترنت با یکدیگر و حتی انسان تعامل و صحبت کنند.

مکانیزهای امنیتی اغلب نیازمند مشاکرت فعال گروه های مختلفی هستند. با بهره گیری از نظریه بازی ها، استراتژی های ممکن و رفتار خودخواهانه عوامل دخیل در مکانیزهای دفاعی می تواند مدل و تحلیل شود. به عبارت دیگر، مطالعات مبتنی بر نظریه بازی ها می تواند ملاحظات مربوط به رفتارهای خودخواهانه عوامل را لحاظ کند و شرایطی را مشخص نماید که تحت استراتژ ها بهتر عمل کنند. در این راستا، ما بر روی مدلسازی رفتاری گروه های مختلف شرکت کننده در سناریوهای امنیتی و همچنین طراحی مکانیزهای دفاعی مناسب برای این سناریوها تمرکز می نماییم.

شبکه های بی سیم ذاتا به نسبت شبکه های سیمی با مشکلات و مسائل بیشتری روبرو هستند. با توجه به تحرک و تداخل، همین طور محدودیت های توان و انرژی، بسیاری از  پروتکل های مطرح در حوزه شبکه های سیمی به سادگی قابلیت تطبیق با شبکه های بی سیم را ندارند. ضمن این که روز به روز کاربرد و گسترش این شبکه ها خصوصا در حوزه شبکه های سلولی روبه افزایش است. از این رو، بررسی و حل چالش های موجود در این حوزه از اهمیت خاصی برخورد است.

شبکه هوشمند برق با هدف رفع مشکلات شبکه قدرت سنتی و به منظور مدیریت بهتر تقاضای انرژی مطرح شد. این سیستم نوین با بهره گیری از تکنولوژی ارتباطات نوین، یک جریان دو طرفه اطلاعات را بین مشتریان، اپراتور شبکه و تولیدکنندگان فراهم آورده است تا انرژی در شیوه ای خودکار به مشتری تحویل داده شود.  

سرطان سالانه 13 درصد از مرگ و میر را در جهان رقم می زند. با وجود پیشرفت های قابل توجه در درمان و مقابل با آن، هنوز محققین نیازمند تحقیقات بیشتر و جامع تر در این حوزه برای ارائه روش های درمانی جدید هستند. مدلها محاسباتی یکی از انواع روشهای موثری هستند که می تواند برای این منظور و برای مدلسازی و شناسایی رفتار سلولهای سرطانی بکار گرفته شوند.