رفتن به محتوای اصلی
x

پذیرش مقاله جدید در مجله Theoretical Biology

مقاله مشترک خانم زارع، آقای دکتر منشئی، آقای ادیبی و آقای دکتر منتظری با عنوان Theoretical BiologyNeurons and Astrocytes Interaction in Neuronal Network: A Game-Theoretic Approach در مجله Theoretical Biology پذیرفته شد.

تحت نظارت وف ایرانی