رفتن به محتوای اصلی
x

پذیرش مقاله در مجله Wireless Networks

مقاله مشترک دکتر حیدرپور و دکتر منشئی با عنوان Resource allocation in future HetRAT networks: a general framework در مجله Wireless Networks پذیرفته شد. 

در این آدرس می توانید چکیده مقاله را مشاهده نمایید.

تحت نظارت وف ایرانی