رفتن به محتوای اصلی
x

پذیرش مقاله در مجله IEEE Systems Journal

مقاله مشترک منیره محبی مقدم، دکتر مشنئی، دکتر مهدی نادری از دانشگاه شهیدچمران اهواز، دکتر Walid Saad از دانشگاه Virginia Tech، دکتر مازیار گودرزی از دانشگاه صنعتی شریف، و دکتر Dusit Niyato از Nanyang Technological University با عنوان " On Coordination of Smart Grid and Cooperative Cloud Providers"  در مجله IEEE Sytems Journal پذیرفته شد. به نویسندگان برای پذیرش مقاله تبریک می گوییم.

تحت نظارت وف ایرانی