رفتن به محتوای اصلی
x

دفاعیه دکتری در زمستان 98

خانم منیره محبی مقدم در یک بهمن ماه 1398 از رساله دکتری خود تحت عنوان "مشارکت اتحادیه های ابری در برنامه های پاسخ تقاضای شبکه هوشمند برق" دفاع نمودند.

خانم منیره محبی مقدم در یک بهمن ماه 1398 از رساله دکتری خود تحت عنوان "مشارکت اتحادیه های ابری در برنامه های پاسخ تقاضای شبکه هوشمند برق" دفاع نمودند. اعضای آزمایشگاه GTMD به ایشان تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت دارند.

تحت نظارت وف ایرانی